Förvaltningar


 
Bockholmsvägen 4 A o B, Skellefteå
13 lägenheter, 1 lokal.


Bockholmsvägen 2 A o B, Skellefteå
8 lägenheter.